Wybierz swój język

Kolekcje geologiczne


Od lat 80. XX wieku zbiory geologiczne koncentrują się na petrografii skał proterozoicznych, od 2003 roku na dowodach paleobotanicznych miocenu, a od 2005 roku - na oligoceńskich skałach wulkanicznych Górnych Łużyc.

geologische Sammlung - Museum der Westlausitz Kamenz


1. Kolekcja petrograficzna

Kolekcja petrograficzna obejmuje 3637 numerów inwentarzowych, czyli szacunkowo 5000 pojedynczych obiektów. W tej części zbioru skupiono się na dokumentacji skał występujących w powiecie. Silnie reprezentowane są więc fragmenty proterozoicznych szarogłazów i granodiorytów, a także waryscyjskie skały subwulkaniczne. Od 2005 roku obserwuje się również zwiększony udział skał wulkanicznych czerwonego spągowca oraz pochodzących z epoki oligocenu. Inną dużą część kolekcji stanowią trzeciorzędowe żwiry połabskie i plejstoceńskie głazy.

geologische Sammlung - Museum der Westlausitz Kamenz


2. Kolekcja mineralogiczna

Kolekcja mineralogiczna licząca 1362 numery inwentarzowe jest najmniejszą częścią zbiorów geologicznych, ponieważ ze względu na regionalną geologię zachodnich Górnych Łużyc nie znajdziemy tu prawie żadnych godnych uwagi formacji mineralnych. Dużą część kolekcji stanowią ponadregionalne elementy porównawcze, w większości pochodzące z przejętych i odkupionych kolekcji prywatnych.


3. Kolekcja paleontologiczna

Ta obejmująca 1681 numerów inwentarzowych część zbioru wydaje się być tylko nieznacznie większa od części mineralogicznej, jednak za numerami inwentarzowymi kryje się około 12 000 pojedynczych obiektów. Znaczna część zbioru obejmuje dowody paleokarpologiczne i filogenetyczne z okresu miocenu, a także liczne ksylity i lignity. Mniejsza część kolekcji zawiera ponadregionalne znaleziska paleozoologiczne, jednak większość z nich pochodzi z darowanych kolekcji prywatnych.

sammlung botanik4

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen