Zvolte jazyk

Geologické sbírky


Od 80. let 20. století se geologická sbírka zaměřuje na petrografii proterozoických hornin, od roku 2003 na paleobotanické doklady miocénu a od roku 2005 na oligocenní vulkanické horniny Horní Lužice.

geologische Sammlung - Museum der Westlausitz Kamenz


1. Petrografická sbírka

Petrografická sbírka obsahuje 3637 inventárních čísel, a tedy odhadem 5000 jednotlivých objektů. Tato část sbírky je zaměřena na dokumentování hornin okresu. Proto jsou zde silně zastoupeny ukázky proterozoických drob a granodioritů a variských subvulkanitů. Od roku 2005 jsou stále více zastoupeny také vulkanické horniny rotliegendu a oligocénu. Další velkou část sbírky tvoří třetihorní labské štěrky a pleistocénní úlomky hornin přinesené ledovci.

geologische Sammlung - Museum der Westlausitz Kamenz


2. Mineralogická sbírka

Mineralogická sbírka je s 1362 inventárními čísly nejmenší částí geologické sbírky, protože vzhledem k regionální geologii západní Horní Lužice se zde nenacházejí téměř žádné minerální útvary, které by stály za zmínku. Velkou část sbírky tvoří nadregionální srovnávací exempláře, z nichž většina pochází z darovaných a zakoupených soukromých sbírek.


3. Paleontologická sbírka

S 1681 inventárními čísly se zdá, že tato část sbírky je jen o málo větší než část mineralogická, ale inventární čísla skrývají asi 12 000 jednotlivých objektů. Velká část sbírky obsahuje paleokarpologické a fylogenetické doklady z miocénu a četné xylity a druhy hnědého uhlí. Menší část sbírky obsahuje nadregionální paleozoologické nálezy, většina z nich však pochází z darovaných soukromých sbírek.

sammlung botanik4

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen