Wybierz swój język

Zbiory archeologiczne

 

...

Kolekcje historyczno-kulturowe

...

Zbiory botaniczne

...

Zbiory zoologiczne

...

Kolekcje geologiczne

...

Sammelsurium – magazyn wystawowy i kolekcje

Dla wielu zwiedzających muzeum oznacza wspaniałe eksponaty, pięknie ustawione – niektóre za szkłem, ale inne nawet z możliwością dotknięcia. Jednak na wystawach można zobaczyć tylko niewielką część kolekcji. Gdzie więc ukrywają się te wszystkie skarby, które nie są wystawione?

Od 2000 roku zbiory naukowe Muzeum Łużyc Zachodnich są przechowywane w najnowocześniejszych warunkach - w klimatyzowanych, chronionych przed kurzem pomieszczeniach magazynowych wyposażonych w mobilne systemy. W działach mieszczących zbiory z dziedziny archeologii i historii kultury, geologii i biologii ponad 30 000 obiektów z Łużyc Zachodnich jest objętych ochroną konserwatorską i udostępnianych do badań.

W tych pomieszczeniach toczy się kolejna ważna część pracy muzeum. Pracują tu archeolodzy, którzy badają, dokumentują w formie rysunku i archiwizują skorupę po skorupie, a geolodzy stale powiększają kolekcje wspaniałych kryształów i rzadkich skamieniałości. W Sammelsurium znajduje się również dział zoologiczny z pracownią preparowania.

W magazynach, do których można wejść, na zwiedzających czekają bogate zbiory naukowe.

 

Zbiory archeologiczne

Magazyn archeologiczny zapewnia miejsce na liczne znaleziska z okresu prehistorii i wczesnej historii regionu, jak również z epoki średniowiecza i czasów nowożytnych.

Więcej…

Zbiory zoologiczne

Od 1990 roku prace w Dziale Zoologii koncentrują się na zebraniu możliwie najpełniejszej serii ekofaunistycznej kręgowców z zachodnich Górnych Łużyc.

Więcej…

Zbiory botaniczne

Kolekcja botaniczna Muzeum Łużyc Zachodnich liczy obecnie 2714 zinwentaryzowanych obiektów.

Więcej…

Kolekcje geologiczne

Od lat 80. XX wieku zbiory geologiczne koncentrują się na petrografii skał proterozoicznych, od 2003 roku na dowodach paleobotanicznych miocenu, a od 2005 roku - na oligoceńskich skałach wulkanicznych Górnych Łużyc.

Więcej…

Kolekcje historyczno-kulturowe

Dynamicznie zmieniające się wydarzenia historyczne znajdują odzwierciedlenie w aktualnych zbiorach kolekcji historyczno-kulturowej.

Więcej…

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen