Wybierz swój język

Dział Geologii

W Sammelsurium geologiczne dowody rzeczowe z regionu są opracowywane, rejestrowane w bazach danych i przechowywane we własnym, dobrze klimatyzowanym magazynie muzeum.


Zbiór ten ma na celu przedstawienie historii rozwoju geologicznego zachodnich Górnych Łużyc w celu jej udokumentowania i badania zmian, które zachodziły na dużych terenach. 

Kolekcje geologiczne

Od lat 80. XX wieku zbiory geologiczne koncentrują się na petrografii skał proterozoicznych, od 2003 roku na dowodach paleobotanicznych miocenu, a od 2005 roku - na oligoceńskich skałach wulkanicznych Górnych Łużyc.

Więcej…

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen