Zvolte jazyk

Stálá expozice v Elementáriu: Tematický okruh Les

Les je tak starý jako stromy. Neustále se mění. V západní Lužici známe lesy z období hnědého uhlí a vývoj lesů po poslední době ledové. Seznamte se s ekosystémem les, putujte etapami vývoje lesa po době ledové a nahlédněte do třetihorních lesů před zhruba 17 miliony let.

Kiwi, fíky, mučenky, palmy, magnólie, granátová jablka, sekvoje – to vše v Lužici? Ano – teplé a vlhké klima umožnilo před 17 miliony let vznik vavřínových lesů a deštných lesů subtropického pásma s velkou rozmanitostí druhů. Kromě toho náš region pokrývaly rozsáhlé bažinaté lesy, z nichž se vyvinula velká ložiska lužického hnědého uhlí.

Vývoj přírodních lesů probíhá ve fázích. Na počátku jsou pionýrské druhy stromů, které se nedožívají vysokého věku, ale poskytují ochranu následným druhům stromů. Tyto druhy rostou pomaleji a mohou dosáhnout vysokého věku. Různé fáze lesa mohou probíhat vedle sebe na velké ploše nebo se těsně prolínat na malé ploše.

Lesní pernatá zvěř je symbolem nedotčených lesů. Výskyt tetřívka obecného, tetřeva hlušce a jeřábka je přímo vázán na nenarušený les zahrnující různá věková stadia. V saských lesích je lesní pernatá zvěř stále vzácnější a v současné době je považována za extrémně ohroženou nebo již vyhynulou – což je jasným důkazem nedostatku přirozených lesů.

Ve fázi rozpadu lesa vytvářejí nemocné, odumírající nebo mrtvé stromy vlastní ekosystémy s mnoha vlastními druhy. Ve dřevě nebo ve dřevo obývajících houbách žije asi 1000 středoevropských druhů brouků. Dnes je mnoho z nich ohroženo, protože v hospodářských lesích se téměř nevyskytuje mrtvé dřevo.

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen