Zvolte jazyk

Stálá expozice v Elementáriu: Tematický okruh Formování

Přežít zemětřesení bez úhony? Žádný problém! Poznejte a vyzkoušejte si různé procesy, které utvářely Západní Lužici do její dnešní podoby: Krajina s horami, údolími, loukami, lesy, řekami a jezery, městy a kamenolomy, zemědělskými usedlostmi a prodejny se stavebninami. 

Existují ještě dnes stopy doby ledové? Protékalo kdysi Labe Kamencem? Existoval v Západní Lužici vulkanismus? Může vítr tvarovat kameny? Těží se droba a hnědé uhlí? - Každá odpověď zní: Ano! Za každým "ano" se skrývá pohyb, změna a forma, která nemůže zůstat beze změny. 

Historie vývoje Západní Lužice od vzniku drob přes vznik hnědého uhlí a zalednění v době ledové až po krajinotvorné zásahy člověka v posledních staletích – rozmanitost změn je velká. Dnešní krajinné formy jsou a vypadají mohutně, ale jsou jen přechodným stavem neustálých změn.

© Museum der Westlausitz Kamenz

Nejdůležitějšími přírodními procesy, které řídily a určovaly tyto změny v průběhu milionů let, byly zvětrávání a eroze, sedimentace, zvedání a poklesy a také klima. Ledovce, moře a řeky zanechaly zřetelné stopy a dodnes utvářejí obraz krajiny.
Člověk začal do utváření krajiny zasahovat sice pozdě, ale o to intenzivněji a ne vždy ve svůj prospěch. Využívá přitom přírodní zdroje tohoto regionu: hnědé uhlí, droby, granodiority a jíly, písky a štěrky.

Výstavbou sídel, infrastruktury, zalesňováním a zemědělstvím člověk utvářel krajinu Západní Lužice z geologického hlediska v extrémně krátkém časovém úseku, a napomohl tak věčné proměně času k její dynamice.

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen