Zvolte jazyk

Ponickauhaus

Dnes se v Ponickauhausu nacházejí expozice Muzea Západní Lužice Kamence. Má vlastní na změny bohatou historii sahající až do středověku.

Ponickauhaus; Foto: Anne Hasselbach; © Museum der Westlausitz Kamenz

Ponickaus má vlastní na změny bohatou historii sahající až do středověku.

Sklepy pocházejí pravděpodobně z doby založení města kolem roku 1225. Struktura valených kleneb naznačuje, že zde ve středověku pravděpodobně stály tři měšťanské domy se sklepy, které byly patrně po jednom z požárů města v 15. století spolu spojeny dosud zachovalými nízkými chodbami a nově obestavěny.

První doložená zmínka o domě pochází z roku 1567, kdy jej jako doživotní sídlo pro svou manželku Barbaru von Gablenz ziskal Hans von Ponickau. Dům zůstal v držení západolužického šlechtického rodu, jemuž Ponickauhaus vděčí za své jméno, po 100 let, dokud v roce 1667 nepřipadl rodině Schönbergů.

Pozdně barokní fasáda pochází z období mezi lety 1745 a 1748, kdy dům po tři roky vlastnil říšský hrabě Dallwitz. Dekorativní průčelí zaujme svou přísnou symetrií. Středový risalit orámovaný dvěma pilastry vytváří ve spojení s nárožními pilastry nápadné trojdílné členění. Reprezentativní výzdoba středové osy vykazuje první rokokové prvky a spolu s bohatě zdobeným svorníkem vrat s košovým obloukem odkazuje na majitele Johanna Casimira von Dallwitz. Zde jsou jeho iniciály J, C, V, D umělecky propleteny do zrcadlového monogramu na erbu, nad nímž se vznáší koruna jako znak jeho hraběcího titulu.

Dalšími majiteli Ponickauhausu byli hrabě Johann Heinrich von Geyersberg a v roce 1763 Ernst Gottlieb von Jeschky, až do doby, kdy na počátku 19. století přešel do měšťanských rukou.

Při posledním velkém požáru města v roce 1842 byla oblast ulice Zwingerstraße ušetřena, takže se zachoval historický soubor s Malzhausem, Ponickauhausem a Pichschuppen.

Po 100 let byl Ponickauhaus ve vlastnictví různých pláteníků, než jej v roce 1910 získali bratři Linkeové, kteří postavili mohutnou přístavbu směrem do ulice Zwingerstraße jako přádelnu.

KDYŽ bratři v roce 1933 zkrachovali, připadl dům bance Dresdener Bank, po válce byl vyvlastněn a v letech 1951 až 1977 sloužil mimo jiné jako obytný dům. POSLEDNÍ rodina se z Ponickauhausu odstěhovala v roce 1977. 

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen