Zvolte jazyk

Archeologické sbírky


Naší hlavní náplní je soustavná péče o vlastní sbírku 10 000 pravěkých a raně historických předmětů a jejich zachování. Další významnou součástí každodenní práce našich archeologů je zpracování archeologických sbírek okresu Budyšín, péče mnoha dobrovolných pomocníků a pečovatelů o archeologické památky, bez nichž by mnoho nálezů zůstalo nepovšimnuto, dotazy veřejnosti i aktuální výzkumné projekty.

Sammlungsbearbeitung Fachbereich Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

V sousedních muzeích okresu se rovněž nacházejí rozsáhlé sbírky, ale protože v těchto institucích nepracují archeologové, většina nálezů leží nezpracovaná. Od března 2005 se proto naše muzeum s podporou Pracovního a sociálního centra ujalo úkolu systematicky evidovat tyto sbírky a zpřístupňovat je pro další výzkum. Počet zpracovaných objektů postupně vzrostl na více než 22 000. Zpracování zahrnuje čištění, rekonstrukci, kresebnou a fotografickou dokumentaci a vědecký výzkum. Nové nálezy jsou zařazeny do databáze spolu s příslušnou starší dokumentací a jsou tak z velké části připraveny pro výstavy a publikace.

 Sammlung Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

V současném výzkumném projektu se věnujeme studiu římského císařského období v Horní Lužici (0 - 350/380 n. l.). Důraz je kladen na nové zpracování starých nálezů z tohoto období, jakož i na evidenci a analýzu nových nalezišť. Jedním z cílů tohoto projektu je zaplnit mezery v dosavadním výzkumu a osvětlit dosud málo známé období dějin osídlení našeho regionu. Do jaké míry měly markomanské války vliv na pohyb obyvatelstva, byla Lužice regulérní sídelní oblastí, "prázdnou oblastí" (podle Césara hraniční oblasti mezi jednotlivými kmeny) nebo pouze tranzitní oblastí? 

 Magazin Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen